Noe å glede seg over?

 

10. oktober markerte vi Verdensdagen for psykisk helse.
I år var temaet «Noe å glede seg over».
Hva gleder du deg over?
Kanskje er det vanskelig å glede seg over noe?
Og hva er egentlig forskjellen på å glede seg til noe eller glede seg over noe?

Å glede seg til noe, kan for mange være utfordrende. Kanskje er det knyttet mye angst og uro til ting som egentlig er ment å være hyggelig. Forventninger som ikke innfris. Kanskje er livet så mørkt at det ikke finnes noe å glede seg til.

Å glede seg over noe, er for meg noe ganske annet. Det er ikke knyttet til forventninger, men til en umiddelbar opplevelse av glede, begeistring eller lyst. Å glede seg over noe kan være en spontan reaksjon på noe du opplever eller sanser.
Denne formen for glede kan komme i små finslipte øyeblikk i et ellers så mørkt kaos. Det kan være å kjenne varmen fra sola en høstdag. Det kan være å møte smilet til en som går forbi. Eller som jeg opplevde her en dag; å finne to orange blader, nedtråkket og formet som et hjerte i den gråsvarte asfalten på et fortau på Stord. Akkurat det sanseinntrykket stoppet jeg opp ved, gikk tilbake, så en gang til og tok et bilde. Hvorfor? Fordi det rørte noe i meg. En slags glede. En slags påminnelse om at i det gråsvarte kan det også finnes glimt av noe håpefullt.

Filosof og teolog Knud E. Løgstrup snakker om spontane eller suverene livsytringer. Eksempler på slike livsytringer kan være tillit, kjærlighet, åpenhet og håp. Han mener de er universelle og bor i alle mennesker som noe grunnleggende godt og positivt. Det vil si at det alltid vil eksistere en slik suveren livsytring der hvor det kjennes motløst. Det vil være mulig å få øye på små finslipte øyeblikk av godhet, håp eller tillit. Enten i et annet menneske eller i naturen vi har rundt oss.
Å øve på å legge merke til de små finslipte øyeblikkene, kan være en god støtte når livsstien er krokete og nesten usynlig. De finslipte øyeblikkene kan være små håpstegn eller påminnelser om at livet ikke er endimensjonalt, men mangfoldig. Og disse øyeblikkene er ikke knyttet til prestasjon og forventning. De er knyttet til deg, din opplevelse, det du sanser, og din spontante renspons på dette. De er et uttrykk for en spontan livsytring som sier noe om deg som menneske – du har evnen i deg til å glede deg over noe, om så bare i et finslipt øyeblikk.


Margit Kristin Frida Lappegard

Gestaltterapeut MNGF