Forventninger

Hvilke forestillinger og forventninger har du til de du har rundt deg?

Ingen?

Bare nå, ved å lese denne teksten danner du deg noen forestillinger og forventninger om meg som avsender uten at du kanskje er helt klar over det.
Vi setter sammen bruddstykker og danner en helhet for å skape mening.
Helheten vi setter sammen, er virkeligheten for oss inntil det dukker opp en ny del som også skal passe inn i helheten. Det er ofte da det begynner å bli komplisert i relasjoner.
Se for deg følgende:
Du skal treffe en ny kollega du aldri har møtt før.
Hvor raskt danner du deg et bilde av vedkommende?

I det personen går inn i rommet, har du antakelig allerede ubevisst samlet en del informasjon som for eksempel høyde, hårfarge, klær, blikk, gange osv. Ut i fra denne informasjonen lager du deg en forestilling om vedkommende. Denne forestillingen er dintolkning og behøver ikke nødvendigvis å sammenfalle med hvordan personen faktisk er. Og sammen med denne tolkningen kommer det også noen forventninger til hvem din nye kollega er.
Dere snakker litt sammen. Hun forteller deg noe om hva hun har arbeidet med tidligere, store og interessante prosjekter, og hun sier også noe om hva som opptar henne. Denne informasjonen setter du sammen med den forestillingen og tolkningen du allerede har av henne.
Slik lever det videre en litt unøyaktig og noen ganger fullstendig feil kopi av et annet menneske i din hukommelse. Og sånn gjør vi det mer eller mindre alle sammen.

En dag kommer sjefen inn på kontoret ditt og ber deg samarbeide med din nye kollega på et prosjekt. Svaret du gir er basert på den tolkningen og de forventningene du har med deg.
Du sier kanskje ” ja, jeg vil gjerne samarbeide med henne” fordi du, ut fra den samtalen dere hadde første dagen, er helt overbevist om at hun er en arbeidskapasitet uten sidestykke, effektiv og virkelig til å regne med.
Når det har gått en tid, viser det seg at hun slettes ikke er en effektiv samarbeidspartner, hun tar ikke initiativ og du driver prosjektet framover alene.
Hva gjør du?
Kanskje går du til dine øvrige kollegaer og venner og klager. Sier du er så skuffet. Her har hun gitt deg et inntrykk av at hun er sånn og slik og ingenting av det stemmer.

Vent litt….Hun har gitt deg et inntrykk? Eller er det du som har skapt deg forestillinger og forventninger som overhode ikke stemmer? Basert på det det du har sett og hørt, men som du ikke har sjekket ut.
Hvordan ville det vært hvis du sjekket ut om dine forestillinger stemte? Det kunne se slik ut:
”Jeg hører deg fortelle om alt du har gjort før dette prosjektet og jeg får noen tanker om at du tar initiativ og leder an med stor effektivitet!?”
”Å! Nei. Jeg har vært heldig å arbeidet med dyktige mennesker som virkelig har dratt lasset. Jeg har i grunnen hatt en beskjeden rolle i de tidligere prosjektene. Jeg liker best å være i bakgrunnen og ikke være den som står i front.”

Aha…så hun er annerledes enn du tror og du må gi slipp på din forestilling om henne som en initiativtaker og pådriver. Dermed blir også forventingene annerledes, som igjen vil gjøre det enklere for dere å samarbeide. Forventningene dine samsvarer mer med det som er virkeligheten.
Overfører vi dette til andre relasjoner vi har, som vennskap, kjærester, familie, ser du kanskje hvor kort veien er til at vi lever på våre egne tolkninger om den vi er med og lar forventningene våre stå i veien for det som faktisk er.

Forventninger som oppstår på bakgrunn av forestillinger som ikke er sjekket ut, er noe av det mest forurensende i alle relasjoner. Det er begrensende for livsutfoldelsen vår.

Det går fort å gjøre seg opp en mening som ikke stemmer helt med virkeligheten når vi setter sammen informasjon uten å sjekke den ut. Det tar til gjengjeld lang tid å snu et mønster som er basert på tolkninger og tolkningenes forventninger.
Vi vil alltid sette sammen ulike deler til en helhet – det er slik vi organiserer vår livsverden og skaper mening. Men det går an å skape helhet og mening med bevissthet om at dette ermin forståelse av mine omgivelser og at jeg har et ansvar for å sjekke ut om min forståelse samsvarer med mine omgivelser.


Margit Kristin Frida Lappegard
Gestaltterapeut MNGF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *